Psycholog


Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
Psycholog
Miejsce pracy: Zamość
Numer: StPr/21/0871
OBOWIĄZKI:
1. Udzielanie pomocy interwencyjnej, psychologicznej i wsparcia osobom zgłaszającym się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej.2. Przyjęcia osób w kryzysie do Hostelu.3. Współpraca z policją, sądami i prokuraturą, ośrodkami pomocy społecznej, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, poradniami leczenia uzależnień i poradniami zdrowia psychicznego na terenie miasta Zamość.4. Diagnozowanie sytuacji problemowej osób zgłaszających się do Ośrodka w zakresie konieczności udzielenia pomocy specjalistycznej.5. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej o charakterze krótkoterminowym.6. Prowadzenie interwencji kryzysowej.7. Podejmowanie interwencji środowiskowych na rzecz osób i rodzin doświadczających sytuacji kryzysowych.8. Prowadzenie dokumentacji i opracowywanie materiałów, wniosków, sprawozdań, zestawień i informacji.9. Współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz rozwiązywania problemów indywidualnych klienta oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania sytuacji kryzysowych.10. Uczestnictwo w grupach roboczych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.11. Prowadzenie zajęć, grup wsparcia oraz spotkań, warsztatów o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym na terenie ośrodka i w instytucjach współpracujących,
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Psycholog
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: psychologia
Uprawnienia: znajomość Microsoft Office
Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole
Uprawnienia: empatia
Uprawnienia: komunikatywność
Uprawnienia: umiejętność radzenia sobie ze stresem


Wymagania inne:

Doświadczenie zawodowe mile widziane. Posiadanie wiedzy z zakresu interwencji kryzysowej. Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Znajomość procedury związanej z Niebieską Kartą. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Mile widziane szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej.

Miejsce pracy:

Zamość


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

Praca lubelskie