Psycholog


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 83750

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca bezpośredniej i telefonicznej obsługi klientów zewnętrznych. Praca wymaga sprawności obu rąk. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Siedziba Izby Administracji Skarbowej w Lublinie znajduje się na ul. T. Szeligowskiego 24 w Lublinie i jest budynkiem wielokondygnacyjnym wyposażonym w windę. Wejście główne przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Windy wyposażone są w przyciski sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informującej o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. W budynku funkcjonują toalety (jedna na każde piętro) przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu znajdują się odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


 


 


 


 

Zakres zadań

 • Udziela pomocy psychologicznej w formie: pierwszej pomocy psychologicznej, indywidualnej lub grupowej interwencji kryzysowej, celem wsparcia funkcjonariuszy i pracowników w trudnej sytuacji zawodowej oraz w przypadku wystąpienia traumy zawodowej.
 • Bierze udział w postępowaniach kwalifikacyjnych oraz w zespołach/ komisjach ds. rekrutacji w celu przeprowadzenia i interpretacji testów psychologicznych oraz uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych. Prowadzenie "exit-interview" z odchodzącymi pracownikami/ funkcjonariuszami.
 • Bierze udział w zespołach orzekających zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce zapobiegania zjawiskom niepożądanym w Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Przeprowadza badania psychologiczne skierowanych funkcjonariuszy w celu uzyskania opinii dotyczącej dysponowania bronią palną.
 • Prowadzi psychoedukację oraz szkolenia z zakresu wybranych elementów psychologii (ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy realizujących zadania operacyjne) w celu promocji zdrowia psychicznego. Prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji dla pracowników i funkcjonariuszy oraz dla kadry kierowniczej.
 • Doradza w zakresie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi. Wspiera w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w zespołach. Udziela zaleceń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe psychologiczne - mgr psychologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku psychologa
 • znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość metod stosowanych w badaniach psychologicznych (testy psychologiczne, wywiad, obserwacja),
 • wiedza z zakresu interwencji kryzysowej,
 • wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • umiejętność planowania i organizowania własnych zadań,
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • umiejętność komunikacji z osobami na różnych szczeblach w organizacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza z zakresu diagnostyki psychologicznej, poradnictwa psychologicznego,
 • uprawnienia do badania osób starających się o pozwolenie na broń palną,
 • wiedza psychoterapeutyczna,
 • umiejętność pracy nad wieloma zadaniami równocześnie,
 • umiejętność organizacji wydarzeń / spotkań,
 • umiejętność pracy na stosowanych w jednostce narzędziach informatycznych wspierających obszar pracy,
 • umiejętność prowadzenia szkoleń,
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie