Psycholog-interwent kryzysowy


Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Psycholog-interwent kryzysowy
Miejsce pracy: Lublin
Numer: StPr/21/2099
OBOWIĄZKI:
1.Udzielanie pomocy interwencyjnej, psychologicznej i wsparcia osobom zgłaszającym się do Centrum Interwencji Kryzysowej2.Przyjęcia osób w kryzysie do Mieszkania Interwencyjnego Centrum3.Współpraca z policją, sądami i prokuraturą, ośrodkami pomocy społecznej, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, poradniami leczenia uzależnień i poradniami zdrowia psychicznego na terenie miasta Lublin4.Diagnozowanie sytuacji problemowej osób zgłaszających się do Centrum w zakresie konieczności udzielenia pomocy specjalistycznej5.Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej o charakterze krótkoterminowym6.Prowadzenie interwencji kryzysowej7.Podejmowanie interwencji środowiskowych na rzecz osób i rodzin doświadczających sytuacji kryzysowych8.Koordynowanie działań interwencyjnych podejmowanych na rzecz klientów9.Prowadzenie dokumentacji i opracowywanie materiałów, wniosków, sprawozdań, zestawień i informacji10.Współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz rozwiązywania problemów indywidualnych klienta oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania sytuacji kryzysowych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Psycholog
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Psychologia
Uprawnienia: Obsługa programów pakietu MS OFFICE
Uprawnienia: Sumienność
Uprawnienia: dobra organizacja pracy
Uprawnienia: Obsługa komputera


Wymagania inne:

samodzielność, odpowiedzialność,Uprawnienia: mile widziane kwalifikacje terapeuty uzależnieńdoświadczenie zawodowe w pracy z osobami doświadczającymi kryzysu na stanowisku psychologa

Miejsce pracy:

Lublin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

3 000 - 3 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Praca lubelskie