Programista projektów PLC


Mangold.pl jest działającą na rynku europejskim jest działającą na rynku europejskim  Agencją Pracy Tymczasowej oraz Pośrednictwa Pracy, wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 21972

 

Dla naszego klienta szukamy

 

Programista projektów PLC

Region wykonywanej pracy: Niemcy/ Backnang


 

Zadania:

 • udział w opracowaniu koncepcji automatyzacji specyficznej dla maszyn, współpraca z klientem
 • rozszerzanie programów PLC dla naszych maszyn
 • realizacja wizualizacji maszyn (HMI)
 • uruchomienie i testowanie interfejsów i maszyn bezpośrednio u naszych klientów
 • integracja różnych podsystemów (kamery, roboty, lasery ...)
 • przejęcie odpowiedzialności za projekt automatyki urządzenia
 • dokumentacja oprogramowania

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie inżynierskie bądź techniczne z zakresu automatyki (potwierdzone uzyskanym dyplomem)
 • doświadczenie zawodowe w rozwoju programów PLC
 • dobra znajomość programowania PLC (Schneider, Rockwell)
 • kreatywność, pomysłowość i wytrwałość w rozwiązywaniu złożonych zadań
 • inicjatywa i samodzielna praca
 • zdolności interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność i chęć odbywania podróży służbowych
 • dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • wynagrodzenie: OD 22,50 EUR na godzinę
 • umowę o pracę na pełen etat w dobrej niemieckiej firmie
 • zakwaterowanie (internet, TV)
 • ubezpieczenie i gwarancję odprowadzania składek                                  
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji  
 • umowę o pracę na warunkach niemieckich
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000 z dnia 2018.05.24).

* Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłego procesu rekrutacji w okresie 1 roku od dnia złożenia aplikacji.

* Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 • Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Mangold.pl z siedzibą w Gdyni przy ul. Chabrowej 22D/24, tel.: 786864190, adres e-mail: Biuro@jobeujob.com.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Daniel Banaszkiewicz , adres email: biuro@jobeujob.com
 • Dane osobowe wykorzystywane są dla potrzeb rekrutacji lub pośrednictwa pracy.
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące cofnięcia zgody.
 • Usunięcia/modyfikację/sprostowanie danych należy zgłaszać na adres administratora danych lub na adres mailowy: Biuro@jobeujob.com.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja umownego celu. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 • Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej (grupa Mangold); naszym partnerom, z którymi współpracujemy w ramach pośrednictwa pracy. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy ubezpieczeniowe.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie