Policjant


Powiatowy Urząd Pracy w Puławach
Policjant
Miejsce pracy: Puławy
Numer: StPr/24/0038
OBOWIĄZKI:
-ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi mi te dobra, - ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych,- inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń, - wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,- realizowanie innych zadań Policji wynikających z odrębnych przepisów
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące


Wymagania inne:

wykształcenie co najmniej średnie, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, dawanie rękojmi zachowanie tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Miejsce pracy:

Puławy


Rodzaj umowy:

Mianowanie


Wynagrodzenie brutto:

od 4 165 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie