Podreferendarz


Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Biała Podlaska
Ogłoszenie o naborze Nr 105305

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Monotonia pracy.

Zakres zadań

 • Analizuje i weryfikuje materiał będący podstawą prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o naruszenie ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących;
 • Weryfikuje dane w oparciu o dostępne bazy;
 • Nakłada grzywny w drodze mandatów karnych, po ustaleniu sprawcy wykroczenia na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego;
 • Prowadzi czynności wyjaśniające wobec obcokrajowców w ramach przepisów wdrażających postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów: ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks postępowania karnego, o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych;
 • Umiejętności IT;
 • Kompetencje: współpraca w zespole, organizacja pracy własnej, komunikatywność, orientacja na klienta, sumienność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie