Pielęgniarka


Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Pielęgniarka
Miejsce pracy: Lublin
Numer: StPr/21/2617
OBOWIĄZKI:
Znajomość i przestrzeganie Regulaminu pracy obowiązującego w Domu. Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp, p.poż. i sanitarno-epidemiologicznej. Taktowny i życzliwy stosunek do przełożonych i współpracowników. Dbałość o dobro mieszkańców i poszanowanie ich godności osobistej. Pielęgniarka zobowiązana jest do udzielania świadczeń zdrowotnych polegających na: rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych mieszkańca, rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych mieszkańca, planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad mieszkańcem, samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych realizacji zaleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Pielęgniarka jest zobowiązana do wykonywania zawodu z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowania praw mieszkańca/pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej. Pielęgniarka ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. Staranne i terminowe wykonywanie wszystkich prac wynikających z zakresu czynności.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: pomaturalne/policealne, brak, kierunek: pielęgniarstwo
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), medyczne, kierunek: pielęgniarstwo
Uprawnienia: Pielęgniarka – prawo wykonywania zawodu


Wymagania inne:

umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu, aktualne prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki, posiadania obywatelstwa polskiego, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, mile widziane doświadczenie 1 rok

Miejsce pracy:

Lublin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 650 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Praca lubelskie