Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki


Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej
Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Miejsce pracy: Leśna Podlaska
Numer: StPr/21/1874
OBOWIĄZKI:
prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych; odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego; wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów; przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji szkolnej; realizacja podstawy programowej; przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów BHP i PPOŻ; znajomość karty nauczyciela i prawa
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: przygotowanie pedagogiczne


Wymagania inne:

studia zawodowe + kwalifikacje pedagogiczne; zdolność do pracy w zespole; wykazywanie inicjatywy; podzielność uwagi; umiejętność przekazywania wiedzy; wysoka kultura osobista, prawo jazdy kat. B i T; stopień awansu zawodowego-stażysta-kontraktowy-mianowany-dyplomowany

Miejsce pracy:

Leśna Podlaska


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

2 949 - 4 046 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej

APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie