Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki


Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej
Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Miejsce pracy: Leśna Podlaska
Numer: StPr/21/1102
OBOWIĄZKI:
prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, przygotowanie i prowadzenie dokumentacji szkolnej, realizacja podstawy programowej, wykonywanie zadań określonych w statucie szkoły, znajomość i przestrzeganie regulaminu pracy, statutu szkoły, przepisów BHP i PPOŻ(20 godzin w tygodniu)
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: przygotowanie pedagogiczne
Uprawnienia: prawo jazdy kat. B+T


Wymagania inne:

studia zawodowe + kwalifikacje pedagogiczne, zdolność pracy w zespole, wykazywanie inicjatywy, podzielność uwagi, umiejętność przekazywania wiedzy, wysoka kultura osobista, punktualność, stopień awansu zawodowego: stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany

Miejsce pracy:

Leśna Podlaska


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

2 949 - 4 046 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej

APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie