Nauczyciel psycholog


Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie
Nauczyciel psycholog
Miejsce pracy: Stanin
Numer: StPr/22/0504
OBOWIĄZKI:

Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwienie ich zaspokojenia. Prowadzenie badań i i działań diagnostycznych dot. uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnychj możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia, wspieranie ucznia z uzdolnieniami, diagnoza sytuacji wychowawczych, określenie odpowiednich form pomocy psych.-pedagogogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli, organizacja pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, wspieranie wychowawców klas, wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, współpraca z pedagogiem

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)


Wymagania inne:

Wykształcenie wyższe psychologia, przygotowanie pedagogiczne, doświadczenie niewymagane

Miejsce pracy:

Stanin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 079 do 4 224 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie

APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie