Młodszy Programista / Starszy Programista w Departamencie Informatyki


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Młodszy Programista / Starszy Programista w Departamencie Informatyki
Miejsce pracy: Lublin
Nr ref.: ARiMR/DI/47/21

 

Stanowisko pracy: Inżynier Oprogramowania

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę

 

Oferujemy:

 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • Projektowanie, tworzenie i modyfikacja systemów aplikacyjnych wykonywanych siłami własnymi oraz przejmowanych w utrzymanie i rozwój w DI ARiMR
 • Optymalizacja systemów aplikacyjnych wykonywanych siłami własnymi ARiMR.
 • Projektowanie i implementacja baz danych na potrzeby tworzonych systemów aplikacyjnych wykonywanych/rozwijanych siłami własnymi ARiMR.
 • Współpraca z użytkownikami w zakresie tworzonego oprogramowania siłami własnymi ARiMR.
 • Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi systemów informatycznych w zakresie komunikacji tworzonego oprogramowania siłami własnymi ARiMR z innymi systemami.
 • Tworzenie dokumentacji technicznej do systemów aplikacyjnych tworzonych siłami własnymi ARiMR.
 • Wsparcie młodszych programistów w realizacji projektów.
 • Wsparcie w utrzymaniu i konfiguracji narzędzi programistycznych (DevOps)
 • Wykonywanie "code review" we współpracy z innymi członkami zespołu
 • Dbanie o jakość kodu i zgodność ze standardami obowiązującymi w organizacji.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub studia podyplomowe w tym zakresie albo w trakcie studiów na kierunku informatyka lub pokrewnym oraz udokumentowane doświadczenie co najmniej roczne w obszarze związanym z tworzeniem oprogramowania
 • bardzo dobra znajomość zagadnień relacyjnych baz danych - PostgreSQL, Oracle
 • doświadczenie i umiejętności w programowania w PL/SQL
 • umiejętność tworzenia wydajnych zapytań w SQL
 • umiejętność projektowania struktur baz danych, implementacji funkcji i procedur
 • znajomość XML, JSON
 • ogólna wiedza z zakresu hurtowni danych i procesów ETL

Uwaga: na stanowisku Starszego Programisty wymagany jest udokumentowany 3 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę i wykształcenie wyższe;
Na stanowisku Młodszego Programisty przy wykształceniu średnim wymagany jest udokumentowany roczny staż pracy na podstawie umowy o pracę Liczy się zakres zadań zbieżny w przeważającej części z w/w wymaganiami koniecznymi

 

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy ze środowiskiem ETL - Talend Open Studio
 • podstawowa umiejętność programowania w Java i JavaScript
 • znajomość HTML, CSS, jQuery
 • wiedza z zakresu NoSQL (znajomość MangoDB)
 • znajomość narzędzia Jira
 • znajomość systemu kontroli wersji Git
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • doświadczenie w projektach realizowanych z wykorzystaniem metodyk SCRUM lub/i Kanban
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie