Młodszy Operator Maszyn - Rozlewnia


Wzbogacamy życie i dostarczamy przyjemności

AMBRA S.A. to spółka holdingowa Grupy AMBRA rozpoznawalna na rynku m.in. dzięki takim markom jak: Dorato, Cin&Cin, Fresco, El Sol, Pliska, Piccolo czy Cydr Lubelski. Więcej informacji o firmie i produktach znajdziesz się na stronie www.ambra.com.pl

 

Jesteś zainteresowany zdobyciem / poszerzeniem wiedzy i umiejętności technicznych przy obsłudze linii produkcyjnej? Cenisz sobie przyjazną atmosferę w pracy i stabilne zatrudnienie? Aplikuj na stanowisko:

Młodszy Operator Maszyn - Rozlewnia
Miejsce pracy: Wola Duża
Zadania:
 • Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych w celu utrzymania ciągłości produkcji
 • Kontrola materiału dostarczonego do produkcji
 • Kontrola parametrów technicznych i jakościowych
 • Dokonywanie wpisów pomiarów
Wymagania:
 • Zdolności manualne i zmysł techniczny
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • Samodzielność, dokładność oraz dobra organizacja pracy
 • Szybkie i precyzyjne wykonywanie powierzonych zadań
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na umowę o pracę bezpośrednio przez firmę
 • Pracę w firmie będącej liderem na rynku
 • Pracę z nowoczesnym parkiem maszyn
 • System benefitów (karta sportowa, kursy językowe, dostęp do e-booków, pracownicze rabaty na nasze produkty)
 • Wynagrodzenie 2 600 zł. Przez pierwsze trzy miesiące
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) kandydatów do pracy ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych jest AMBRA S.A. ul. Puławska 336, 02-819 Warszawa, tel. 22 566 33 00, warszawa@ambra.com.pl Przestrzeganie zasad ochrony danych w AMBRA S.A. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD). Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą może się Pani/ Pan kontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych przez spółką Ambra S.A. Może to Pani/Pan uczynić na trzy sposoby:

1) mailowo: inspektorochronydanych@ambra.com.pl
2) telefonicznie: (22) 566 33 00
3) korespondencyjnie: Ambra S.A., ul. Puławska 336 02-819 Warszawa

Po zapoznaniu się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej prosimy dodatkowo o umieszczenie w CV poniższych oświadczeń:

„Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej Administratora Danych Osobowych umieszczonej w treści ogłoszenia o pracę.”

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) przez spółkę AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 336 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041726, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.206.644,00 PLN (w całości wpłaconym) (dalej jako „Spółka”) w celu prowadzenia przez Spółkę procesu rekrutacji”

Informujemy, że CV niezawierające dwóch powyższych Oświadczeń nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym i zostaną usunięte.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie