Młodszy Inżynier IT / Starszy Inżynier IT w Departamencie Informatyki


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Młodszy Inżynier IT / Starszy Inżynier IT w Departamencie Informatyki
Miejsce pracy: Lublin
Nr ref.: Architekt IT ARiMR/DI/17/21

 

Stanowisko pracy ds. analizy biznesowej i systemowej

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby/2 etaty – umowa o pracę

 

Oferujemy:

 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

 

Główne obowiązki:

 • projektowanie rozwiązań architektonicznych dla systemów
 • tworzenie dokumentacji architektonicznej wytwarzanego oprogramowania w oparciu o narzędzie Enterprise Architect
 • projektowanie sposobów integracji pomiędzy systemami utrzymywanymi wewnętrznie
 • współpraca z dostawcami zewnętrznymi w zakresie integracji systemów oraz opiniowania dostarczanych przez nich rozwiązań technologicznych
 • wypracowanie, wdrażanie i utrzymywanie dobrych praktyk w obszarze rozwoju oprogramowania

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane informatyczne lub pokrewne)
 • co najmniej 2letnie doświadczenie w roli architekta IT
 • zdolność analitycznego myślenia
 • solidna znajomość UML oraz BPMN
 • znajomość narzędzi: Jira, Confluence, Enterprise Architect
 • znajomość standardu Archimate oraz frameworka TOGAF
 • znajomość relacyjnych baz danych (PostgreSQL, ORACLE)
 • znajomość bazy danych MongoDB
 • znajomość interfejsów integracyjnych (m.in. REST API, SOAP API, XML, WebService, Szyna danych) oraz aspektów i wzorców integracyjnych architektury SOA, ESB, EAI

Uwaga: Na stanowisku Starszego inżyniera IT wymagany jest udokumentowany 4 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę.

Znajomość metodyk oraz umiejętności będą weryfikowane w procesie rekrutacji na etapie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, poprzez rozwiązanie konkretnego problemu.

 

Wymagania pożądane:

 • dobra znajomość wzorców OOP, SOLID i projektowych
 • rozumienie pojęć, takich jak CQRS, mikrousługi, mikrofrontendy
 • znajomość rozwiązań z zakresu ETL, BI, CRM, hurtowni danych oraz zagadnień związanych z aplikacjami mobilnymi
 • znajomość zagadnień automatyzacji procesów (silniki BPM)
 • znajomość oraz doświadczenie w projektach migracyjnych do platform chmurowych
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • ciekawość i postawa „da się zrobić”
 • umiejętność klarownego formułowania i przekazywania koncepcji dotyczących projektowanych systemów
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie