Mechanik Utrzymania Ruchu


FORTACO Group jest wiodącym partnerem produkcji dla firm działających w obszarze inżynierii mechanicznej przemysłu ciężkiego (rolnictwo, leśnictwo, budownictwo, transport materiałów, górnictwo) oraz największym w Europie uczestnikiem w tej branży. Spółka zatrudnia łącznie blisko 2300 pracowników i prowadzi działalność w Finlandii, Estonii, Polsce, na Węgrzech i Słowacji. W Polsce firma posiada dwa oddziały: we Wrocławiu i w Janowie Lubelskimi.

Mechanik Utrzymania Ruchu
Miejsce pracy: Janów Lubelski

Zakres obowiązków:

 

Twój zakres obowiązków obejmuje następujące zadania:

 

 • Wykonywanie napraw i konserwacji maszyn oraz urządzeń zgodnie ze zgłoszeniem lub przyjętym planem,
 • Instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji,
 • Nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń, sporządzanie protokołów z uszkodzeń i awarii i ewentualne kwalifikowanie ich do napraw lub kasacji,
 • Dokonywanie przeglądów i napraw urządzeń w firmie,
 • Przygotowanie urządzeń do odbioru UDT,
 • Wykonywanie wszelkich prac niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania zakładu.

Wymagania:


Żebyś mógł skutecznie realizować postawione przed Tobą zadania, potrzebujesz:

 

 • Wykształcenia średniego technicznego,
 • Znajomości systemów sterowania CNC (heidenhein, sinumeric, itp.),
 • Znajomości podstaw mechaniki i hydrauliki,
 • Znajomości schematów mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych,
 • Doświadczenia w Dziale Utrzymania Ruchu w zakładzie produkcyjnym o podobnym profilu,
 • Dobrej organizacji pracy  własnej oraz samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • Uprawnień do obsługi suwnic i żurawi –mile widziane,
 • Znajomości języka angielskiego - mile widziane,
 • Dyspozycyjności.

Oferujemy:

 

W Fortaco oferujemy korzyści takie jak:

 

 • Pracę w międzynarodowej firmie, zajmującej się produkcją różnego rodzaju podzespołów stalowych dla kluczowych światowych klientów z branży maszyn budowlanych, wydobywczych, rolnych, logistycznych, energetycznych i innych,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, dofinansowanie do studiów),
 • Atrakcyjne wynagrodzenie połączone z premiami,
 • Pakiet świadczeń socjalnych,
 • Dopłatę dla osób dojeżdżających do pracy powyżej 30 km,
 • Płatną 45 minutowa przerwa w ciągu 8 godzin pracy.
Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę Fortaco JL Sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim (dalej „Pracodawca”), na przetwarzanie danych osobowych podanych przez mnie dobrowolnie, które wykraczają poza katalog danych, jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu zatrudnienia. Zostałem poinformowany, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
1) spółki z grupy kapitałowej Pracodawcy – Fortaco Sp. z o.o.
2) podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie: usług kadrowo –płacowych, IT, benefitów, szkoleń, badań medycznych, ubezpieczeń
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
1) do zakończenia rekrutacji w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji,
2) do 1 roku od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:
1) jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
2) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO) oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
3) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
4) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie