Kuchmistrz placówki sg w białej podlaksiej


Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej
Kuchmistrz placówki sg w białej podlaksiej
Miejsce pracy: Biała Podlaska
Numer: StPr/21/2503
OBOWIĄZKI:
podział pracy pomiędzy personel kuchenny oraz organizowanie pracy w kuchni, współuczestniczenie przy planowaniu jadłospisów w zakresie urozmaicania potraw, nadzórnad przygotowaniem potraw zgodnie z jadłospisem, sprawowanie nadzoru nad obróbką wstępną i termiczną przygotowywanych potraw, nadzór nad porcjowaniem i wydawaniem potraw, dbalość o jakość i ilośćprzyżądzanych potraw, uczestniczenie w pobieraniu z magazynu produktów żywnościowych, dbałość o należyty stan sanitarno techniczny wytwarzanych potraw, sprzętu oraz pomieszczeń kuchennych zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki produkcyjneji Dobrej Praktyki Higienicznej systemu HACCP, pobieranie próbek żywnośc, właściwe ich oznaczenie i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami(godziny pracy 7.00-20.00)
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Szef kuchni (kuchmistrz) (wymagany staż - lata: 3)
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak


Wymagania inne:

brak przeciwwskazań do pracy przy żywieniu zbiorowym, aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarni-epidemiologicznych lub gotowość wykonania badań w celu wydania ww. orzeczenia, dyspozycyjność, umiejętność zarządzania personelem

Miejsce pracy:

Biała Podlaska


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej

Praca lubelskie