Kucharz


Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Kucharz
Miejsce pracy: Lublin

 

w Dziale Administracji Obiektami KUL w Kazimierzu Dolnym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:
 • wykształcenie średnie,
 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność przygotowywania posiłków zamówionych przez gości obiektu, z uwzględnieniem: zasad zdrowego odżywiania, właściwego doboru surowców, stosowania odpowiednich technik sporządzania potraw
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • skrupulatność, odpowiedzialność, dyspozycyjność i dyskrecja,
 • umiejętność obsługi klienta,
 • umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych.
Dodatkowym atutem będzie:
 • minimum 6 – miesięczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Osoba na stanowisku kucharza będzie odpowiedzialna w szczególności za:
 • obsługę bieżących rezerwacji, w szczególności:
  • przyjmowanie i potwierdzanie rezerwacji pokoi gościnnych telefonicznie i na portalach internetowych,
  • dbałość o właściwą obsługę gości wynajmujących pokoje.
 • dokonywanie jakościowej oceny surowców, półproduktów oraz gotowych potraw, prawidłowe przechowywanie ich, oszczędne gospodarowanie nimi i zapobieganie ich stratom. Sporządzanie w podstawowym zakresie kalkulacji potraw.
 • terminowe przygotowywanie posiłków zamówionych przez gości obiektu
 • obsługę kasy fiskalnej i rzetelne rozliczanie wpływów.
 • zastępowanie kierownika Obiektu podczas nieobecności, w szczególności:
  • kontakt z klientem poprzez obsługę poczty elektronicznej i komórkowego telefonu służbowego,
  • naliczanie opłat za noclegi oraz wypożyczalnie rowerów i sprzętu turystycznego,
  • nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego oraz terminowego wykonania obowiązków i zadań współpracowników,
  • sporządzania ewidencji noclegów i wpływów.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
 • CV i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 • kwestionariusz personalny kandydata;
 • klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 • oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie