Księgowy


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 85072

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk, wymagająca szczególnej koncentracji. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko oświetlone światłem dziennym oraz sztucznym, zlokalizowane na parterze. Brak wind i pochylni. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


Siedziba Trzeciego Urzędu Skarbowego znajduje się przy ul. Narutowicza 56 w Lublinie i jest budynkiem wielokondygnacyjnym. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu przy wejściu do budynku, budynek nie jest wyposażony w windy i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Analizuje salda w celu sprawdzenia ich poprawności dostarczenia informacji o aktualnym stanie nadpłat i zaległości na kontach podatników,
 • Prowadzi ewidencję przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat w celu dostarczenia poprawnych danych do sprawozdań, aktualnej informacji o wpływach budżetowych oraz stanie zobowiązań podatkowych,
 • Rozlicza zeznania, deklaracje, decyzje podatkowe w celu ustalenia prawidłowych kwot zwrotów nadpłat i zaliczeń podatku oraz naliczenia odsetek i oprocentowania,
 • Przygotowuje postanowienia w sprawach zaliczenia nadpłaty/zwrotu oraz wpłaty na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych, odsetek za zwłokę i oprocentowania,
 • Likwiduje i aktualizuje tytuły wykonawcze,
 • Realizuje zajęcia komorników sądowych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowe informacje o Krajowej Administracji Skarbowej
 • ustawa Ordynacja podatkowa dział III
 • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 28 grudnia 2017 r., Dz. U. poz. 272, rozdział 1 oraz rozdział 2 - § od 5-8,
 • wiedza na temat terminów płatności podatków dochodowych i podatku VAT
 • samodzielność
 • terminowość i dokładność
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie