Księgowy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włodawie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Włodawa
Ogłoszenie o naborze Nr 132927

Warunki pracy

1. Praca w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku od 7,00 do 15,00
2. Praca przy komputerze
3. Budynek jednopiętrowy nie jest dostosowany do potrzeb osób  niepełnosprawnych, istnieją bariery architektoniczne w
zakresie poruszania się w budynku: brak wind i podjazdów.

Zakres zadań

  • kontrola dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym
  • prowadzenie rozliczeń finansowych urzędowych lekarzy weterynarii
  • sporządzanie sprawozdań do GUS
  • przekazywanie deklaracji do ZUS w programie Płatnik
  • prowadzenie dokumentacji czasu pracy pracowników

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/łem, nie pełniłam/łem służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie byłam/łem współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342). Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie