Koordynator Robót Elektro-Energetycznych i Telekomunikacyjnych


Stecol Corporation Oddział w Polsce jest częścią globalnego chińskiego koncernu Stecol, który należy do grupy PowerChina – szóstej największej firmy konstrukcyjno-budowlanej na świecie. Stecol to firma inżynieryjna i wykonawcza, realizująca najbardziej złożone i wymagające projekty infrastrukturalne.
 
Do naszej nowej inwestycji budowa drogi ekspresowej S19 Białystok - Lubartów, odcinek Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) - Kock (początek obwodnicy), poszukujemy:
Koordynator Robót Elektro-Energetycznych i Telekomunikacyjnych

Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok - Lubartów, odcinek Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) - Kock (początek obwodnicy)

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • analiza dokumentacji projektowej oraz kontraktowej na wyżej wymienione roboty
 • zatwierdzanie obmiarów, rozliczeń, kontrola i zatwierdzanie materiałów.
 • sporządzanie i aktualizowanie harmonogramu robót
 • przygotowywanie kalkulacji i wycen robót dodatkowych i zamiennych
 • nadzór, kontrola i koordynacja pracy podwykonawców
 • rozliczanie robót z Zamawiającym i podwykonawcami - nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej oraz odbiorowej
 • ścisła współpraca z kierownikami poszczególnych robót, kierownikiem budowy i dyrektorem kontraktu
 • inne prace zlecone przez przełożonych
WYMAGANIA:
 • minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami w branży elektrycznej i teletechnicznej
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub w specjalności telekomunikacyjnej
 • umiejętność czytania dokumentacji projektowej
 • znajomość AutoCad, MS Office, w szczególności MS Excel, MS Word
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 • umiejętności analityczne i negocjacyjne
 • skuteczność w realizacji celów, terminowość, wielozadaniowość
 • prawo jazdy kat. B
OCZEKUJEMY:
 • dokładności, staranności, cierpliwości oraz dobrej organizacji pracy,
 • bardzo dobrej znajomości MS-Office i AutoCad,
 • umiejętności komunikacji i współpracy w zespole.
OFERUJEMY:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w międzynarodowym środowisku,
 • prywatną opiekę lekarską w LuxMed,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • wsparcie ze strony specjalistycznego zespołu,
 • dodatek stażowy już po roku pracy,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartychw mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Stecol Corporation Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-486) Al. Jerozolimskie 176 C zgodnie z postanowieniami ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późniejszymi zmianami)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Stecol Corporation Oddział w Polsce z siedzibąw Warszawie (02-486) Al. Jerozolimskie 176 C. Dane zbierane są wyłącznie dla potrzeb niniejszej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody na ich przetwarzanie oraz złożenia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Dane przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. Kontakt: rodo@stecol.eu
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie