Kontroler weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny
Miejsce pracy: Chełm
Ogłoszenie o naborze Nr 106229

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu i na terenie powiatu chełmskiego, wyjazdy służbowe w teren, szkolenia, praca przy komputerze i innych urzadzeniach biurowych, praca w godzibach od. 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku, mozliwe nietypowe godziny pracy w sytuacjach kryzysowych. Bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw wynikających z przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • przeprowadzanie kontroli doraźnych
 • prowadzenie wymaganej przepisami sprawozdawczości
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami produkcji, transportu produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz
 • realizacja krajowych programów i planów dotyczących monitorowania pasz i produktów pochodzenia zwierzęcego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie średnie technik weterynarii lub inne średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • biegła umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz MS Office
 • znajomość obowiązująch przepisów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej, prawa administracyjnego i służby cywilnej;
 • komunikatywność, dokładność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie