Konstruktor Projektant Układów Elektrycznych


Od 2010r. jesteśmy częścią międzynarodowego zespołu Leonardo – Grupy działającej w dziedzinach lotnictwa, kosmonautyki oraz obronności i bezpieczeństwa. Obecność na światowych rynkach wymaga od nas nie tylko najwyższego zaawansowania technologicznego, ale również budowania, a następnie utrzymywania, bliskich relacji z klientem poprzez cały cykl życia naszych produktów. Jesteśmy kluczowym integratorem polskiego sektora lotniczego.

Na kartach historii lotnictwa zapisaliśmy się jako jedyny producent śmigłowców polskiej konstrukcji, a nasza 70-letnia obecność w branży lotniczej zaowocowała wyprodukowaniem 7400 śmigłowców i dostarczeniem ich do klientów w ponad 40 krajach na całym świecie. Obecnie rozwijamy się jako Centrum Doskonałości Struktur Lotniczych, dysponując pełną zdolnością przemysłową w tym zakresie i ściśle współpracując z innymi zakładami naszej Grupy.

Konstruktor Projektant Układów Elektrycznych
Miejsce pracy: Świdnik k. Lublina/ Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik
Zadania:
 • Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji konstrukcyjnej w zakresie układów elektrycznych, nawigacyjnych, radiowych i innych, potrzebujących do działania energii elektrycznej,
 • Udział w tworzeniu Wymagań Technicznych i Założeń Projektowych,
 • Analiza niezgodności wykonywania części na wydziałach produkcyjnych, a także niezgodności powstałych w czasie eksploatacji oraz prób (stoiskowych, naziemnych i w locie),
 • Udział w prowadzonych pracach certyfikacyjnych przez opracowanie analiz zgodności projektu z przepisami lotniczymi.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki związane z elektryką, elektroniką, elektrotechniką),
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w przemyśle maszynowym na stanowiskach związanych z projektowaniem (preferowane doświadczenie w branży lotniczej),
 • Umiejętności techniczne: znajomość oprogramowania CAD (AutoCAD, NX, CATIA) lub innego programu inżynierskiego, wiedza na temat układów elektrycznych,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • Kompetencje miękkie: umiejętność pracy zespołowej, orientacja na cel, dobra organizacja pracy, przejmowanie własnej inicjatywy, odpowiedzialność.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • Zdobywanie doświadczenia w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Korzystanie z nowoczesnej technologii i specjalistycznych systemów,
 • Możliwość dołączenia do Ubezpieczenia grupowego i Opieki medycznej,
 • Świadczenia socjalne (świadczenia gotówkowe z okazji świąt, dofinansowanie wypoczynku, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie biletów do ośrodków kultury).
Benefity:
 • Możliwość dołączenia do Ubezpieczenia grupowego i Opieki medycznej,
 • Świadczenia gotówkowe z okazji świąt,
 • Dofinansowanie wypoczynku,
 • Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Dofinansowanie biletów do ośrodków kultury,
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów,
 • Karta Multisport.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie