Konserwator


Powiatowy Urząd Pracy w Puławach
Konserwator
Miejsce pracy: Puławy
Numer: StPr/21/0847
OBOWIĄZKI:
1) Dbanie o należyty stan sanitaro-higieniczny szkoły i jej otoczenia.2) Dbanie o majątek szkoły i jego właściwe zabezpieczenie konserwacja i naprawa sprzętu szkolnego, mebli, pomocy naukowych, urządzeń sportowych i sanitarnych.3) Wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych.4) Dbałość o stan urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, gazu i sprzętu p.poż.5) Dbałość, poszanowanie, konserwacja i naprawa urządzeń i narzędzi będących w użytkowaniu. 6) Współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w szkole.7) Pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych (przygotowanie pomieszczenia).8) Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły lub bezpośredniego przełożonego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania inne:

Umowa o prace na okres próbny z mozliwościa zatrudnienia na czas nieokreslony, wymagania: Posiadanie obywatelstwa polskiego, Wykształcenie, co najmniej zasadnicze o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań nastanowisku, Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz do korzystania wpełni zpraw publicznych, Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku konserwatora w szkole, Nieposzlakowana opinia.wymagania dodatkowe: Odpowiedzialność za powierzone zadania, sumienność i samodzielność, Umiejętność dobrej samoorganizacji pracy. Umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, cierpliwość i wyrozumiałość, Dyspozycyjność. Termin złożenia ofert upływa z dniem 04 września 2021 roku.

Miejsce pracy:

Puławy


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

Praca lubelskie