Kierownik Robót Instalacyjnych


Kierownik Robót Instalacyjnych
Miejsce pracy: Puławy

 

Twój zakres obowiązków
 • Bezpośredni nadzór nad realizacją robót instalacyjnych w oparciu o dokumentację techniczną, harmonogramy we współpracy z kierownikiem projektu
 • Sporządzanie zestawień materiałowych (przedmiary, obmiary) oraz kart materiałowych
 • Wykonanie szczegółowych harmonogramów prac dla powierzonych odcinków robót
 • Opracowywanie harmonogramów budowy, bieżące monitorowanie stopnia zaawansowania robót
 • Dbałość o racjonalne gospodarowanie środkami sprzętowo-materiałowymi
 • Bieżąca współpraca z przedstawicielami podwykonawców w zakresie wykonywanych robót
 • Tworzenie i nadzór nad tworzeniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej dla zleceniodawcy dbałość o wizerunek Pracodawcy.
Nasze wymagania
 • Wykształcenie wyższe techniczne- kierunek Inżynieria Środowiska lub pokrewne (instalacje sanitarne i mechaniczne)
 • Znajomość rynku instalacji i urządzeń sanitarnych (podwykonawcy i dostawcy)
 • Dobra znajomość programów AutoCad, Ms Project oraz pakietu MS Office
 • Uprawnienia budowlane do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych w specjalności sanitarnej (sieci zewnętrzne: wod-kan, gaz)
 • Samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań
 • Bardzo dobra organizacja czasu i miejsca pracy
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dyspozycyjność
To oferujemy
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w spółce należącej do dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej o ugruntowanej pozycji rynkowej i plasującej się w rankingu Forbes 100 największych firm prywatnych w Polsce;
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia;
 • Możliwość doskonalenia zawodowego poprzez system szkoleń;
 • Pakiet świadczeń socjalnych, m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, ZFŚS itp.
Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz informacji, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia wraz z wybraną klauzulą zgody na przetwarzanie danych:

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ZARMEN Sp. z o. o. przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Informujemy, że:

 • Administratorem podanych przez kandydata danych osobowych jest ZARMEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51;
 • podanie danych jest dobrowolne, lecz wymagane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
 • podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom;
 • podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji;
 • kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • uczestnik rekrutacji ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie