Kierownik gospodarczy


Powiatowy Urząd Pracy w Puławach
Kierownik gospodarczy
Miejsce pracy: Puławy
Numer: StPr/21/0888
OBOWIĄZKI:
prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły,utrzymywanie terenu, budynku i mienia w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym i w należytej czystości,prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego,dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków ppoż i bhp,organizacja remontów bieżących (poszukiwanie wykonawców, przygotowywanie umów, nadzór nad realizacją)przestrzeganie dyscypliny budżetowej,organizowanie i nadzorowanie zabezpieczenia mienia szkoły oraz ochrony administrowanych budynków i terenu,organizowanie i nadzorowanie pracy personelu techniczno-konserwatorskiego,planowanie, zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymywania budynku i terenów zielonych w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym,realizacja zakupów wyposażenia szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora,organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynku i na terenach zielonych szkoły,zlecenie prac o charakterze usługowym (usług transportu, szklenia, serwisu urządzeń, wykonania ekspertyz, wykonanie audytu, robót remontowo budowlanych, itp.)prowadzenie analizy wydatków za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymywania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych itp.,prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych remontów,udział w pracach komisji odbioru częściowego i końcowego inwestycji i prac remontowych,organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej,kontrola procesu realizacji inwestycji i remontów,przygotowanie umów wynajmu pomieszczeń szkolnych,prowadzenie rejestru wszystkich umów najmu,prowadzenie prac związanych z przekazaniem pomieszczeń nowym użytkownikom,uczestniczenie w rozruchu urządzeń i instalacji,odbiór i porządkowanie dokumentacji dotyczącej zakupów, dostaw, zakończenia inwestycji i prac remontowych, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych,planowanie oraz zakup maszyn i sprzętu do utrzymywania budynków i infrastruktury (kosiarki, maszyny czyszczące, itp.)dokonywanie kontroli wewnętrznej,przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum,prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego,dokonywanie okresowych ocen pracowników na stanowiskach gospodarczych,nadzór nad gospodarką odpadami (utylizacja i ochrona środowiska).
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: podstawowe, brak


Wymagania inne:

praca w godzinach nocnych 22-6 i w weekendy, chęci do pracy, wykształcenie podstawowe, 1/2 etatu

Miejsce pracy:

Puławy


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

Praca lubelskie