Kierownik działu


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik działu
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 86877

Warunki pracy


 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych

 • Praca siedząca w pozycji wymuszonej przed kompurerem

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca z dokumentami, obsługa interesantów

 • Praca w siedzibie Inspektoratu, możliwe wyjazdy służbowe

 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym

 • Brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i pomieszczeń sanitarnych

Zakres zadań

 • Kierowanie pracą Działu Administracyjnego oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad zadaniami z zakresu spraw kadrowych, spraw dotyczących organizacji Inspektoratu oraz spraw administracyjnych realizowanych przez podległych pracowników
 • Analizowanie przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz przygotowywanie analiz i projektów zarządzeń oraz procedur wewnętrznych w sprawach związanych z funkcjonowaniem Działu Administracyjnego
 • Nadzór nad prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia spraw kadrowych
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, kodeksu pracy, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw
 • Znajomość rozporządzenia Prazesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"
 • Znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki i korpusu służby cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w jednostce administracji publicznej
 • Doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność zarządzania i kierowania pracą zespołu
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie