Inspektor


Komenda Miejska Policji w Zamościu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Zamość
Ogłoszenie o naborze Nr 86683

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca w systemie ośmiogodzinnym.

 • Praca w pomieszczeniach Komendy i wyjazdy służbowe do jednostek podległych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Naturalne i sztuczne oświetlenie.

 • Urządzenia techniczne.

 • Budynek posiada podjazd, windę oraz toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Wykonuje przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu łączności radiowej
 • Wykonuje instalacje elementów sieci radiotelefonicznych, montuje i demontuje urządzenia łączności radiowej w pojazdach służbowych i obiektach
 • Zapewnia obsługę kanałową poprzez programowanie radiotelefonów stacjonarnych, przewoźnych i noszonych
 • Wykonuje naprawy i konserwacje sprzętu będącego w użytkowaniu komórek podległych dostarczonego do ednostki oraz w miejscach instalacji sprzętu stacyjnego z koniecznością dojazdu
 • Utrzymuje w stanie stałej sprawności technicznej systemy monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego
 • Dokonuje napraw sprzętu elektronicznego łączności oraz sprzętu techniki policyjnej
 • Analizuje stan techniczny eksploatowanych urządzeń pod kątem ich dalszej przydatności oraz sporządza protokoły stanu technicznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą systemów łączności bezprzewodowej
 • Świadectwo kwalifikacyjne „E” - uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku do 1 kV
 • Znajomość budowy i schematów działania urządzeń łączności radiowej
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • Rzetelność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Podstawowa znajomość języka angielskiego ze zrozumieniem instrukcji technicznych
 • Prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie