Inspektor


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 85670

Warunki pracy

-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,


-         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca z klientem,


-         praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


-         praca w niewielkich pokojach biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),


-         praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach Urzędu oraz poza nimi,


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich, drzwi o odpowiedniej szerokości,


-         brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • współuczestniczy w prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz przygotowuje projekty decyzji w sprawach ustalania odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone (przejęte) oraz za ograniczenia praw do nieruchomości w związku z realizacją celów publicznych, jak rónież opracowuje projekty decyzji w trybach nadzwyczajnych wynikających z procedury administracyjnej,
 • współuczestniczy w ocenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, pod kątem ich prawidłowości, rzetelności, logiczności i zupełności, a przede wszystkim pod kątem zgodności z przepisami prawa,
 • opracowuje analizy i sprawozdania z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
 • archiwizuje dokumentację stanowiącą akta spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy administracyjnej lub 1 rok w obszarze związanym z orzecznictwem w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 • znajomość przepisów ustaw: o gospodarce nieruchomościami, kodeks cywilny, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz przepisów wykonawczych do ww ustaw,
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kpa oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza w zakresie wyceny nieruchomości,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • asertywność, sumienność, dokładność,
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z klientami,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce, w tym korzystania z orzecznictwa sądowego.
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie