Inspektor


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Chełm
Ogłoszenie o naborze Nr 84739

Warunki pracy

• Praca terenowo-biurowa


• Praca z dokumentami, obsługa klientów zewnętrznych


• Wprowadzanie danych do komputera


• Wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego


• Możliwość kontaktu ze środkami ochrony roślin lub z roślinami, na które te środki zostały użyte


• Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym


• Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B

Zakres zadań

 • Udział w wykonywaniu obserwacji i kontrolach związanych z realizacją zadań PIORiN na terenie działania Oddziału
 • Udział w sporządzaniu stosownej dokumentacji
 • Udział w pobieraniu prób i produktów roślinnych
 • Udział w dokonywaniu oceny zgodności stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli ze stanem prawnym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie