Inspektor


Komenda Miejska Policji w Lublinie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 83415

Warunki pracy

- Praca w Komisariacie Policji II w Lublinie na stanowisku o charakterze kancelaryjno - biurowym przy użyciu sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych (faks, drukarka, skaner itp.). Praca w podstawowym systemie czasu pracy w godz. 7.30 do 15.30. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Oświetlenie sztuczne i naturalne.


Miejsce pracy: Budynek parterowy, wejście do budynku bezpośrednio z chodnika przy ulicy, posiada stosowny podjazd. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.


Nie występują warunki uciążliwe/szkodliwe/niebezpieczne.

Zakres zadań

 • Prowadzenie punktu kancelarii tajnej w Komisariacie Policji II w Lublinietj: przyjmowanie, przygotowywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych, rejestrowanie w odpowiednich dziennikach i rejestrach dokumentów o charakterze niejawnym, prowadzenie zbioru przepisów niejawnych oraz zapoznawanie policjantów i pracowników z przepisami w tym zakresie oraz ich archiwizowanie.
 • Prowadzenie: rejestrów, ewidencji wprowadzanie do Systemu Wspomagania Obsługi Policji - SWOP (zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych, grafików, rozliczanie nadgodzin, badań profilaktycznych policjantów i pracowników komisariatu.
 • Wystawianie skierowań na badania okresowe oraz kontrolne policjantów i pracowników komisariatu, prowadzenie ewidencji szczepień.
 • Obsługa Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów - SEOD.
 • Prowadzenie Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo - Śledczych (ERCDŚ).
 • Prowadzenie dziennika podawczego, dzienników korespondencyjnych, książki doręczeń korespondencji bieżącej (poczta urzędowa, poczta specjalna, prokuratura, sądy, urzędy).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 6 miesięcy na stanowisku kancelaryjno - biurowym,
 • znajomość pracy kancelaryjno - biurowej,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność, dokładność, dyscyplina pracy, komunikatywność, terminowość, odpowiedzialność,
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych, znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą "ściśle tajne" lub poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne".
 • kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie