Inspektor


Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Chełm
Ogłoszenie o naborze Nr 80606

Warunki pracy

Praca samodzielna, przy monitorze komputerowym pow. 4 godzin dziennie. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, faks. Pomieszczenia biurowe sekcji znajdują się na II piętrze, dostęp przez klatkę schodową lub windę, budynek jest  przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Prowadzenie ewidencji materiałowej (ilościowo – wartościowej) sprzętu: chemicznego, inżynieryjno – saperskiego, techniki specjalnej i kontroli ruchu granicznego.
 • Prowadzenie ewidencji wydatków finansowych sekcji oraz Wydziału Kadr i Szkolenia (wg klasyfikacji analitycznej oraz w układzie zadaniowym).
 • Sporządzanie i rejestrowanie dowodów obrotu materiałowego.
 • Przyjmowanie do księgowania zrealizowanych dokumentów od magazyniera.
 • Porównywanie ewidencji głównej z ewidencją prowadzoną w Pionie Głównego Księgowego, ewidencją magazynową oraz ewidencją pomocniczą prowadzoną w granicznych jednostkach organizacyjnych oraz komórkach oddziału.
 • Bieżące pobieranie faktur i rachunków oraz opisywanie ich i ewidencjonowanie.
 • Sporządzanie sprawozdań okresowych i wykazów, zamykanie urządzeń ewidencyjnych na koniec roku budżetowego, archiwizacja dokumentacji służbowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów dot. rachunkowości budżetowej, prawa zamówień publicznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie