Inspektor


Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Zamość
Ogłoszenie o naborze Nr 76573

Warunki pracy

-praca w terenie


-stres związany z obsługą klientów zewnętrznych ,
-wysiłek fizyczny, dżwiganie ciężarów do 25 kg,


-praca na wysokości powyżej 3 m,


-zagrożenie korupcją ,
-praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
-praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych, -praca wykonywana w Urzędzie i poza siedzibą Urzędu,


-częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


-budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
-warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

Zakres zadań

 • Legalizacja przyrządów pomiarowych w celu ich potwierdzenia za zgodność ze stosownymi wymaganiami metrologicznymi.
 • Wykonywanie czynności wzorcowania, sprawdzania i ekspertyzy przyrządów pomiarowych w celu ustalenia rzeczywistych wartości wielkości mierzonej.
 • Wykonywanie i archiwizowanie dokumentacji technicznej w celu umożliwienia weryfikacji wykonywanych zadań.
 • Przeprowadzanie kontroli miejsc stosowania przyrządów pomiarowych w celu potwierdzenia ich stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Realizacja zadań wynikających z systemu zarzadzania zgodnie z normą PN EN 17025 w celu zapewnienia przestrzegania wymogów normy.
 • Zapewnienia bieżącej obsługi Punktu obsługi klienta w celu przyjmowania i rozliczania wniosków dot. legalizacji i wzorcowania oraz udzielanie informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy Prawo o miarach i przepisów wykonawczych do tej ustawy,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • prawo jazdy kategorii B
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie