Inspektor


Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Janów Lubelski
Ogłoszenie o naborze Nr 76437

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie jednozmianowym w godzinach 7:30 - 15:30. Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą kancelaryjno-biurową oraz doraźnie w formie pracy w obsługiwanym magazynie. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej, związanej z obsługą komputera w związku z wprowadzaniem danych do systemów informatycznych, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych (faks, drukarka, telefon), pracą  z dokumentami oraz prowadzeniem rozmów telefonicznych zewnętrznych jak i wewnętrznych. Wymagane jest rownież przemieszczanie się pracownika do innych insytucji państwoych na terenie miasta.   


Lokalizacja stanowiska pracy znajduje się na II piętrze budynku w pokoju biurowym wyposażonym w meble, sprzęt biurowy i komputerowy. Oświetlenie w pomieszczeniach pracy naturalne i sztuczne. Budynek trzykondygnacyjny nie jest w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, ponieważ istnieje jedynie podjazd na zewnątrz budynku oraz jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajdująca się na parterze budynku. Pozostała część budynku posiada bariery architektoniczne takie jak: schody, brak wind.


 

Zakres zadań

 • Prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych komendy i ewidencji dokumentacji z tym związanej zgodnie zobowiązującymi przepisami.
 • Systematyczne i bieżące prowadzenie urządzeń ewidencyjnych Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych (ERCDŚ) zgodnie z nadanymi przez administratora uprawnieniami oraz obowiązującymi przepisami, a w szczególności w zakresie:dowodów rzeczowych oraz rejestru postępowań przygotowawczych i innych.
 • Terminowe przygotowywanie akt głównych i kontrolnych oraz pozostałych dokumentów jawnych i niejawnych wytworzonych w Wydziale Kryminalnym do przekazania do składnicy akt KPP w Janowie Lubelskim oraz materiałów przesyłanych do archiwum KWP Lublin.
 • Doręczanie korespondencji Wydziału Kryminalnego do placówek i instytucji na terenie miasta Janów Lubelski.
 • Przygotowywanie pism i odpowiedzi zleconych przez przełożonego.
 • Doraźne zastępstwa innych pracowników cywilnych w ramach Wydziału Kryminalnego w zakresie prac kancelaryjno-biurowych oraz obsługi systemów policyjnych.
 • Współpraca z sądem i prokuraturą oraz innymi instytucjami w zakresie postępowania z dowodami rzeczowymi.
 • Prowadzenie szkoleń i instruktaży z zakresu rejestracji dowodów rzeczowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe do 6 miesięcy w pracy biurowej lub administracji
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz kodeksu pracy
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
 • Umiejętności interpersonalne
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe powyżej 6 miesięcy w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi systemów policyjnych
 • Dostęp do informacji niejawanych
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie