Inspektor


Komenda Miejska Policji w Lublinie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 72294

Warunki pracy

Praca w Komisariacie Policji III w Lublinie na stanowisku o charakterze kancelaryjno-biurowym przy użyciu sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych (faks, drukarka, skaner itp.). Praca w podstawowym systemie czasu pracy w godz. od 7.30 do 15.30. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Oświetlenie sztuczne i naturalne.


Miejsce pracy: I piętro budynku dwu poziomowego (parter i piętro) z windą. Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika przy ulicy, posiada stosowny podjazd. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada odpowiednio dostosowaną toaletę, windę oraz możliwość poruszania się po budynku wózkiem inwalidzkim. Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.


Nie występują warunki uciążliwe/szkodliwe/niebezpieczne.

Zakres zadań

 • Prowadzenie punktu kancelarii tajnej w Komisariacie Policji III w Lublinie tj: przyjmowanie, przygotowywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych, rejestrowanie w odpowiednich dziennikach i rejestrach dokumentów o charakterze niejawnym, prowadzenie zbioru przepisów niejawnych oraz zapoznawanie policjantów i pracowników z przepisami w tym zakresie oraz ich archiwizowanie.
 • Prowadzenie: rejestrów, ewidencji wprowadzanie do Systemu Wspomagania Obsługi Policji - SWOP (zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych, grafików, rozliczanie nadgodzin, badań profilaktycznych policjantów i pracowników komisariatu.
 • Wystawianie skierowań na badania okresowe i kontrolne policjantów i pracowników komisariatu, prowadzenie ewidencji szczepień.
 • Obsługa Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów - SEOD.
 • Prowadzenie elektronicznego rejestru czynności dochodzeniowo-śledczych (ERCDŚ).
 • Prowadzenie dziennika podawczego, dzienników korespondencyjnych, książki doręczeń korespondencji bieżącej (poczta urzędowa, poczta specjalna, prokuratura, sądy, urzędy).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 6 miesięcy doświadczenia w pracy na stanowisku o charakterze kancelaryjno-biurowym,
 • znajomość pracy kancelaryjno-biurowej,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracyw zespole, samodzielność, dokładność, dyscyplina pracy, komunikatywność, terminowość, odpowiedzialność,
 • znajomość ustawy o Policji, o ochronie informacji niejawnych, znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństawa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą "ściśle tajne" lub poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą"ściśle tajne".
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie