Inspektor


Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Chełm
Ogłoszenie o naborze Nr 69896

Warunki pracy


 • Praca samodzielna, przy monitorze komputerowym pow. 4 godzin dziennie.

 • Kontakty z bankami/instytucjami finansowymi w celu weryfikacji danych zwartych w zaświadczeniu o uzyskanych dochodach.

 • Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, faks.

 • Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Naliczanie dodatkowych należności dla funkcjonariuszy tzw. świadczeń na podstawie wniosków złożonych przez uprawnionych (tj. dopłat do wypoczynku, zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu na koszt MSWiA, zwrotów kosztów przejazdów z tytułu przeniesień służbowych).
 • Wprowadzanie naliczonych dodatkowych należności do programu FT-Płace.
 • Terminowe dokonywanie wypłat należności ujętych na listach uposażeń funkcjonariuszy.
 • Sporządzanie doraźnych i okresowych analiz z zakresu dodatkowych należności dla funkcjonariuszy.
 • Planowanie i zapotrzebowanie środków finansowych na wypłaty dodatkowych należności.
 • Wystawianie zaświadczeń o uzyskanych dochodach dla funkcjonariuszy i pracowników oraz potwierdzanie bankom i instytucjom finansowym wystawionych zaświadczeń.
 • Prowadzenie ewidencji zaświadczeń o uzyskanych dochodach funkcjonariuszy i pracowników.
 • Dokonywanie uzgodnień z Sekcją Księgowości i Rozliczeń do 5-go dnia miesiąca w zakresie ponoszonych wydatków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów rozdziału 13 ustawy o Straży Granicznej.
 • Znajomość przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 25.06.2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom SG oraz członkom ich rodzin zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu SG
 • Znajomość przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 27.06.2002 r. w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi SG i członkom jego rodziny.
 • Dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie