Inspektor


Komenda Powiatowa Policji w Rykach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Ryki
Ogłoszenie o naborze Nr 133526

Warunki pracy

Czynności na stanowisku pracy wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera (pow. 4 godzin na dobę) oraz innych urządzeń biurowych (telefon, drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka dokumentów). Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami innych komórek organizacyjnych. Praca przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym.


Na stanowisku inspektora zadania realizowane są samodzielnie, często pod presją czasu.


Praca wykonywana jest w pomieszczeniu budynku Komendy Powiatowej Policji w Rykach przy ulicy Dolnej 2 usytuowanym na II piętrze. Budynek jest wyposażony w windę, szerokości korytarzy są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, łazienki są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, dostęp do budynku z poziomu terenu.

Zakres zadań

  • prowadzi System Wspomagania Obsługi Policji w zakresie wprowadzania indywidualnego kalendarza czasu służby policjantów Wydziału
  • rejestruje i rozlicza godziny nadliczbowe policjantów Wydziału
  • wprowadza dane dotyczące rejestracji kryminalnych i procesowych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji
  • przeprowadza weryfikację danych zawartych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji
  • obsługuje system ERCDŚ, pocztę elektroniczną oraz SWOP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • brak zatrudnienia lub pełnienia służby w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31.lipca 1990 r. w organach bezpieczeństwa państwa lub bycia współpracownikiem tych organów w rozumieniu ustawy lustracyjnej (dot. osób urodzonych przed dniem 01.08.1972 r.)
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Obsługa komputerowych programów biurowych
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie