Inspektor


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Hrubieszów
Ogłoszenie o naborze Nr 132809

Warunki pracy

Praca  poza siedzibą Inspektoratu na terenie Powiatu Hrubieszowskiego polegająca na prowadzeniu oględzin w terenie, kontroli obiektów i prowadzonych robót budowlanych (praca na wysokości) oraz praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpośredni kontakt z klientami konieczna komunikatywność i odporność na stres. Nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Siedziba Inspektoratu znajduje się w budynku na I piętrze. Budynek posiada bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne wynikające z przepisów prawa budowlanego w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie.
 • Współpracuje z innymi organami administracji publicznej.
 • Prowadzi działalność inspekcyjno-kontrolną w terenie oraz sporządza protokoły i szkice z tych czynności.
 • Sporządza projekty decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism.
 • Prowadzi obsługę administracyjną Inspektoratu w zakresie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz w zakresie oddawania obiektów do użytkowania.
 • Prowadzi rejestry i ewidencje.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne budowlane lub architektoniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w branży budowlanej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i uczciwość
 • Znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego i prawa budowlanego oraz przepisów związanych i aktów wykonawczych
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych, map geodezyjnych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • wysoka kultura osobista
 • rzetelność, staranność, obowiązkowość i punktualność
 • odpowiedzialność za powierzone zadania
 • odporność na stres
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń
 • Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność argumentowania przy podejmowaniu rozstrzygnięć
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie