Inspektor


Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku
Komendant Powiatowy poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kraśnik
Ogłoszenie o naborze Nr 129680

Warunki pracy


 • Praca wykonywana jest w budynku czterokondygnacyjnym przy ul. Lubelskiej 83 w Kraśniku, w pomieszczeniu biurowym na II piętrze. 
 • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, występują bariery architektoniczne ( brak windy, schody w budynku, brak przystosowanych sanitariatów), brak oznaczeń i specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym, przed wejściem do budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. 
 • Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze. Praca przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. 

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności kancelaryjne z zakresu obiegu dokumentacji jawnej w Wydziale Kryminalnym
 • Wykonuje czynności związane z ekspedycją dokumentów za pośrednictwem poczty specjalnej oraz operatora pocztowego
 • Obsługuje komputerowe systemy: Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych (ERCDŚ), Elektronicznego Rejestru Śledztw i Dochodzeń (ERSD)
 • Prowadzi magazyn dowodów rzeczowych
 • Redaguje pisma, sporządza zestawienia i wykazy
 • Kompletuje wytworzoną dokumentację w celu przekazania do składnicy akt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ogólne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość pracy kancelaryjno-biurowej
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz urządzeń biurowych
 • Komunikatywność, dokładność, terminowość
 • Znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej
 • •Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne"
 • •W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie