Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Biłgoraju
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Biłgoraj
Ogłoszenie o naborze Nr 115947

Warunki pracy


 • praca w siedzibie urzędu oraz w terenie - obszar powiatu biłgorajskiego,

 • prowadzenie samochodu służbowego,

 • praca przy komputerze,

 • kontakt z materiałem biologicznym i zwierzętami,

 • budynek nie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak podjazdów, toalety niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, miejsce pracy mieści się na parterze budynku.

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt podczas uboju w rzeźniach i w gospodarstwach (badanie na użytek własny) i badania mięsa zwierząt łownych.
 • Prowadzi badania laboratoryjne mięsa na obecność pasożytów, w tym na obecność włośni.
 • Przeprowadza kontrole zwierząt umieszczanych na rynku wraz z wystawieniem świadectw zdrowia.
 • Przeprowadza kontrole urzędowe w gospodarstwach z których zwierzęta i produkty od tych zwierząt są wprowadzane na rynek.
 • Prowadzi szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze.
 • Pobiera próbki do badań w ramach monitoringu chorób zwierząt oraz innych badań rutynowych
 • W przypadku zagrożenia epizootycznego wykonuje zadania związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prowadzi dokumentację z wykonywanych czynności oraz sprawozdawczość.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie