Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Tomaszów Lubelski
Ogłoszenie o naborze Nr 115885

Warunki pracy


 • praca w siedzibie urzędu oraz w terenie - obszar powiatu tomaszowskiego,

 • prowadzenie samochodu służbowego,

 • praca przy komputerze,

 • kontakt z materiałem biologicznym i zwierzętami,

 • budynek nie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak podjazdów, toalety niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, miejsce pracy mieści się na parterze budynku.

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.
 • Przeprowadza kontrole gospodarstw/ podmiotów będących pod nadzorem IW.
 • Przeprowadza kontrole zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczania na rynku krajowym wraz z wystawieniem świadectw zdrowia.
 • Prowadzi szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze.
 • Pobiera próbki do badań w ramach monitoringu chorób zwierząt oraz innych badań rutynowych.
 • Prowadzi dokumentację z wykonywanych czynności oraz sprawozdawczość.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie