Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu Lubelskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Opole Lubelskie
Ogłoszenie o naborze Nr 113499

Warunki pracy

Praca biurowa i terenowa.

Zakres zadań

 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • Zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym, w tym ASF, HPAI i inne;
 • Obsługa systemów informatycznych (TRACES NT, IRZ, Vetlink);
 • Kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty będące w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych;
 • Pobieranie prób w kierunku zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie