Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Radzyń Podlaski
Ogłoszenie o naborze Nr 113281

Warunki pracy

Praca biurowa (wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze) oraz praca w terenie, częste wyjazdy służbowe związane z przeprowadzaniem kontroli (uprawnienia do kierowania samochodem osobowym), wyjazdy szkoleniowe, kontakt z rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych, pobieranie prób. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek parterowy, wejście na parter trzystopniowe, brak podjazdu.

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania wynikajace z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Prowadzi kontrole weterynaryjne w handlu i wywozie zwierząt, w tym: nadzór nad systemem TRACES, wykonywanie niedyskryminujących kontroli przywożonych zwierząt, kontrola zwierząt przeznaczonych do handlu, kontrola zwierząt przeznaczonych do wywozu, kontrola wyznaczonych lekarzy weterynarii w zakresie wystawianych świadectw zdrowia
 • Nadzoruje podmioty prowadzące działalność w zakresie: organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, prowadzenia stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt albo miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury, prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt
 • Prowadzi rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt
 • Prowadzi kontrolę zakażeń zwierząt, w tym: przygotowywanie harmonogramów badań monitoringowych, kontrola wyznaczonych lekarzy weterynarii w zakresie badań monitoringowych, zatwierdzanie merytoryczne dokumentacji, nadzór, pobieranie i wysyłka prób do badań diagnostycznych i monitoringowych w celu prowadzenia lub wykluczenia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt
 • Przeprowadza kontrole gospodarstw utrzymujących drób, w tym w zakresie realizacji programów zwalczania salmonelli w stadach drobiu: kontrola wystawianych świadectw zdrowia dla drobiu
 • Gromadzi i przekazuje informacje dotyczące występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji, w tym stwierdzania zoonozy lub wykrycia czynnika zootycznego
 • Przyjmuje zgłoszenia chorób zakaźnych
 • Przeprowadzai dochodzenia epizootyczne celem wykrycia bądź wykluczenia choroby zakaźnej
 • Przeprowadza kontrole bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta
 • Prowadzi czynności związane ze zwlaczaniem ogniska choroby zakaźnej
 • Sporządza obowiązującą dokumentację, w tym: prowadzi postępowania administracyjne, przygotowuje pisma oraz projekty decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych zadań
 • Przeprowadza kontrole w zakresie przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierząt, w tym: kontrola siedzib stad, nadzór nad bazą danych systemu IRZ, prowadzenie spraw związanych z wymaganiami dot. wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt
 • Przeprowadza kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz kontrole środków transportu do przeowzu zwierząt. Prowadzi sprawozdawczość w zakresie dobrostanu zwierząt
 • Przeprowadza kontrole zdrowia zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz higieny materiału biologicznego, w tym kontrole podmiotów prowadzących działalność w zakresie: zarobkowego wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, przechowywania materiału biologicznego, obrotu materiałem biologicznym, wykorzystywania materiału biologicznego, prowadzenia punktu kopulacyjnego, prowadzenia zakładu drobiu
 • Opracowuje powiatowe plany zwalczania chorób oraz uaktualnia paly gotowości
 • Prowadzi sprawozdawczość w zakresie wścieklizny zwierząt
 • Wykonuje zadania wynikające z realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego na terenie powiatu radzyńskiego, w tym: przygotowywanie harmonogramów badań, kontrola wyznaczonych lekarzy weterynarii, zatwierdzanie merytoryczne dokumentacji, kontrola wystawianych świadectw zdrowia dla świń
 • Prowadzi sprawozdawczość w zakresie wykonywanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Zgoda na zasięgnięcie opinii u poprzedniego pracodawcy
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dokładna znajomość przepisów weterynaryjnych
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Dyspozycyjność
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie