Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Kraśnik
Ogłoszenie o naborze Nr 109429

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa w godz. 7.00-15.00

 • obsługa komputera i urządzeń biurowych

 • praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)

 • obsługa klientów

 • stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrolę podmiotów działających w zakresie wytwarzania środków żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • Pobiera próbki do badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • Sporządza sprawozdania okresowe, zawiadomienia, raporty, zestawienia, plany, odpowiedzi, wyjasnienia itp.
 • Prowadzi postępowania administracyjne
 • Weryfikuje zakładowe procedury GHP, GMP, HACCP oraz przygotowuje opinie planów technologicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego oraz k.p.a.
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność
 • Umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie