Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Janów Lubelski
Ogłoszenie o naborze Nr 106350

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie inspektoratu oraz wyjazdy w teren samochodem służbowym

 • Kontakt z czynnikami zakaźnymi

 • Pobieranie próbek do badań od zwierząt

 • Kontakt ze zwierzętami

 • Budynek piętrowy, niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku. Brak wind i podjazdów

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca w zespole

 • Bezpośrednia obsługa interesantów


 

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt podczas uboju w rzeźniach i w gospodarstwach (badanie na użytek własny) oraz badania mięsa zwierząt łownych.
 • Prowadzi badania laboratoryjne mięsa na obecność pasożytów, w tym na obecność włośni.
 • Pobiera i wysyła próbki do badań laboratoryjnych
 • Prowadzi postępowania administracyjne i egzekucyjne
 • Obsługuje programy: Vetlink, Celab, Traces, VetForms, SiRZ, ZIPOD
 • Przeprowadza kontrole podmiotów będących pod nadzorem IW.
 • Przeprowadza kontrole zwierząt przeznaczonych do umieszczania na rynku krajowym wraz z wystawieniem świadectw zdrowia.
 • Prowadzi szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze.
 • Przeprowadza kontrole w gospodarstwach indywidualnych w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz bioasekuracji
 • Prowadzi dokumentację z wykonywanych czynności oraz sprawozdawczość.
 • Wykonuje zadania w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym pobieranie próbek od zwierząt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w zakresie zadań Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Dobra znajomość przepisów weterynaryjnych krajowych i wspólnotowych
 • Dobra znajomość Kpa
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B oraz praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu
 • Umiejętność praktycznego badania mięsa w kierunku wykrycia włośni
 • Praktyczna umiejętność pobierania próbek krwi od zwierząt
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Bezkonfliktowość, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność, puntualność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie