Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Biała Podlaska
Ogłoszenie o naborze Nr 106478

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00;


- praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;


- praca w terenie.

Zakres zadań

 • Certyfikowanie przesyłek kierowanych na rynki krajów trzecich i krajów Wspólnoty UE
 • Prowadzi rejestr podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów, produkcją, przetwórstwem i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierząt, w tym mleka i jego przetworów
 • Kontroluje przestrzeganie wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych
 • Pobiera próby do programu badań monitoringowych
 • Pobiera próby do celów diagnostycznych
 • Kontroluje prawidłowości realizacji zadań przez wyznaczonych lekarzy weterynarii
 • Przygotowuje decyzje administracyjne i postanowienia w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności
 • Przeprowadza postępowania mandatowe oraz przygotowuje wnioski do odpowiednich sądów i prokuratur
 • Współpracuje w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami zajmującymi się oceną jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność sprawnej organizacji
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie