Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdniku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Świdnik
Ogłoszenie o naborze Nr 106021

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00;


Praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym do podmiotów nadzorowanych, kontakt ze zwierzętami);

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Prowadzi kontrole w podmiotach zajmujących się produkcją i obrotem paszami
 • Sprawuje nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
 • Pobiera próbki do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań , w tym monitoringowych
 • Sporządza obowiązujące sprawozdania i raporty w ramach działalności zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji
 • Prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych oraz obsługa programów CELAB, E-Klient, TRACES, RASFF

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP (tylko dla lekarzy weterynarii)
 • Prawo jazdy kat.B
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
 • Umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie