Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Radzyń Podlaski
Ogłoszenie o naborze Nr 100966

Warunki pracy

Praca biurowa (wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze) oraz praca w terenie, częste wyjazdy służbowe związane z przeprowadzaniem kontroli (uprawnienia do kierowania samochodem osobowym), wyjazdy szkoleniowe, kontakt z rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych, pobieranie prób. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek parterowy, wejście na parter trzystopniowe, brak podjazdu.

Zakres zadań

 • Zwalcza i zapobiega chorobom zakaźnym zwierząt, w szczególności HPAI i ASF
 • Prowadzi nadzór nad kontrolą w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wzajemnej zgodności
 • Realizuje zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Kontroluje prawidłowość wykonywania czynności przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Organizuje i nadzoruje badania monitoringowe oraz rozpoznawcze zakażeń zwierząt
 • Przygotowuje projekty decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim
 • Prowadzi rejestr podmiotów i wykaz podmiotów objętych nadzorem
 • Przeprowadza kontrole w sektorze akwakultury
 • Prowadzi kontrole punktów skupu żywca
 • Dokumentuje wykonywane czynności, sporządza stosowne raporty i sprawozdania
 • Wykonuje inne czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikające z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE
 • Prowadzi dochodzenia epizootyczne w gospodarstwach
 • Prowadzi kontrole w zakresie dobrostanu i transportu zwierząt
 • Prowadzi nadzór nad materiałem biologicznym
 • Prowadzi nadzór nad targami, wystawami, konkursami zwierząt
 • Wystawia świadectwa zdrowia w handlu i wywozie zwierząt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji
Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dokładna znajomość przepisów weterynaryjnych
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Dyspozycyjność
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie