Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Biała Podlaska
Ogłoszenie o naborze Nr 97528

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00;


- praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;


- praca w terenie.

Zakres zadań

 • Zwalczanie i zapobieganie chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności HPAI i ASF
 • Nadzór nad kontrolą w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wzajemnej zgodności
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Organizacja i nadzór nad badaniami monitoringowymi oraz rozpoznawczymi zakażeń zwierząt
 • Przygotowywanie projektów decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej
 • Prowadzenie rejestrów podmiotów i wykazów podmiotów objętych nadzorem
 • Kontrole w sektorze akwakultury
 • Prowadzenie kontroli punktów skupu żywca
 • Dokumentowanie wykonywanych czynności, sporządzanie stosownych raportów i sprawozdań
 • Wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE
 • Prowadzenie dochodzeń epizootycznych w gospodarstwach
 • Kontrola dobrostanu zwierząt, transportu zwierząt
 • Nadzór nad materiałem biologicznym
 • Nadzór nad targami, wystawami, konkursami
 • Wystawianie świadectw zdrowia w handlu i wywozie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność sprawnej organizacji
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ
  Praca lubelskie