Inspektor weterynaryjny


Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku
Kierownik Granicznego Inspektoratu Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Dorohusk
Ogłoszenie o naborze Nr 90481

Warunki pracy

Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego. Praca zmianowa w pozycji przemiennej 12 godzin na zmianie na terenie jednostki, możliwa praca w godzinach nocnych. Praca lekka mały wydatek energetyczny. Praca na sterfach kontrolnych w obniżonej temperaturze otoczenia, pobieranie próbek do badań laboratoryjnych produktów ze środków transportu, badanie zwierząt, praca na wysokości ( kontrola wagonów i samochodów cystern), obsługa pomostów hydraulicznych. Możliwe wyjazdy służbowe. Miejsce i otoczenie stanowiska pracy:. Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych wyposażone w zestaw komputerowy, elektryczne urządzenia biurowe oraz narzędzia niezbędne do weterynaryjnej kontroli granicznej. W zależności od punktu weterynaryjnej kontroli granicznej różne są lokalizacje budynków. W przypadku przejścia drogowego jest to budynek parterowy w którym brak jest przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W przypadku przejścia kolejowego biuro zlokalizowane jest na I piętrze, jest wyposażone w platformę dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i wspólnotowym weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt, produktów oraz środków żywienia zwierząt,
 • prowadzenie badań monitoringowych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w kontrolowanych towarach,
 • przestrzeganie i realizacja przepisów ustawy o inspekcji weterynaryjnej z dn. 29 stycznia 2004 r.,
 • przestrzeganie i realizacja przepisów ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej z dn. 27 sierpnia 2003 r.,
 • przestrzeganie i realizacja przepisów ustawy o paszach z dn. 22 lipca 2006 r.,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z kpa,
 • monitorowanie zmian w przepisach krajowych i wspólnotowych, a także w procedurach wprowadzanych przez Głównego Lekarza Weterynarii dotyczących weterynaryjnej kontroli granicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera, MS office, przeglądarki internetowe itp.
 • samodzielność, kreatywność, komunikatywność,
 • praca z wymagającym klientem,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji weterynaryjnej,
 • znajomość zagadnień z akresu weterynaryjnej kontroli granicznej,
 • znajomość języka rosyjskiego, ukraińskiego lub angielskiego,
 • znajomość obsługi specjalistycznych systemów informatycznych: GLWe WEB, TRACES, RASFF.
 • posiada tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie