Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Radzyń Podlaski
Ogłoszenie o naborze Nr 84711

Warunki pracy

Praca biurowa (wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze) oraz częste wyjazdy służbowe związane z przeprowadzaniem kontroli (uprawnienia do kierowania samochodem osobowym), wyjazdy szkoleniowe, kontakt z rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych, pobieranie prób.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 


Budynek parterowy, wejście na parter trzystopniowe, brak podjazdu.

Zakres zadań

 • Kontroluje warunki weterynaryjne podmiotów wytwarzających pasze, prowadzących obrót paszami, wytwarzających pasze nieprzeznaczone do obrotu oraz stosujących pasze
 • Realizuje zadania wynikające z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz, w tym sporządza harmonogramy kontroli urzędowej pasz, pobiera próby do badań laboratoryjnych, raportuje wyniki urzędowej kontroli pasz
 • Kontroluje warunki weterynaryjne podmiotów przetwarzających i wykorzystujących uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego- karma dla psów i kotów oraz fermy zwierząt futerkowych
 • Kontroluje rolnicze wykorzystanie mączek mięsno-kostnych jako polepszaczy gleby
 • Kontroluje eksport, import oraz handel paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
 • Prowadzi rejestry i wykazy podmiotów objętych nadzorem zgodnie z Ustawą o paszach oraz Rozporządzeniem 183/2005 oraz prowadzi sprawozdawczość w odniesieniu do pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Prowadzi sprawy z zakresu uboju na użytek własny w ramach zastępstw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dokładna znajomość przepisów weterynaryjnych
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Szkolenie z postępowania administracyjnego
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie