Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Puławy
Ogłoszenie o naborze Nr 84512

Warunki pracy

1. Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu, od poniedziałku do piątku od 7,00 do 15,00


2. Wyjazdy w teren samochodem służbowym


3. Praca przy komputerze


4. Kontakt ze zwierzętami


5. Budynek jednopiętrowy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku: brak wind i podjazdów.

Zakres zadań

 • kontrolowanie podmiotów z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie kontroli w podmiotach zajmujących się produkcją i obrotem paszami
 • nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych oraz obsługa programów CELAB, E-Klient, TRACES, RASFF
 • pobieranie próbek do badań, w tym badań monitoringowych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych
 • prowadzenie sprawozdawczości związanej z wykonywaniem obowiązków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • zaangażowanie i chęć podnoszenia kwalifikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy własnej i w zespole
 • wykonywanie zadań pod presją czasu
APLIKUJ TERAZ
Praca lubelskie